Σκοποί / What is Samart?

Η μη κερδοσκοπική εταιρία σαμart δημιουργήθηκε το 2012 στη Σάμο με σκοπό την προώθηση της τέχνης γενικότερα (μουσική, θέατρο, ζωγραφική, χορός, φωτογραφία κ.α.) και την καλλιτεχνική εκπαίδευση παιδιών και ενηλίκων. Εμπνευστές και δημιουργοί της είναι άνθρωποι με πολυετή παρουσία σε διαφορετικές μορφές τέχνης, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο νησί της Σάμου με αντίστοιχες καλλιτεχνικές ομάδες.

Η σαμart πρόεκυψε από την ανάγκη για, πρώτον, ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των νέων σε θέματα σχετικά με την τέχνη με ζητούμενο την μελλοντική συμμετοχή και εκφρασή τους και δεύτερον, πραγματοποίηση θεαμάτων υψηλού επιπέδου είτε ως προϊόν συνεργασίας των καλλιτεχνικών ομάδων του νησιού είτε ως κάλεσμα καταξιωμένων καλλιτεχνων και καλλιτεχνικών ομάδων από τον υπόλοιπο ελληνικό και διεθνή χώρο.

Μέσο για την προώθηση της τέχνης αποτελεί η διοργάνωση εκδηλώσεων-θεαμάτων όπως συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις, φεστιβάλ αλλά και εκδηλώσεων εκπαιδευτικού χαρακτήρα, όπως μαθήματα, εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις κ.α.

Η εταιρία σαμart είναι ανοιχτή σε συνεργασία με άτομα και άλλους φορείς ή ομάδες που έχουν παρόμοιους σκοπούς για συνδιοργάνωση εκδηλώσεων.

The non-profit company Samart was founded in Samos in 2012, to promote the arts (music, theatre, painting, dance, photo, etc.) as well as art education for children and grown-ups. The people responsible for Samart have many years of experience in different art forms and actively manage and participate in various artistic groups on the island of Samos.

The inception of Samart arose from the need to, first of all, raise the awareness of young people with issues related to art with the intention of future participation and expression, and secondly to promote high-level entertainment, either in the form of collaboration between artistic groups on the island or by inviting established artists and artistic groups from Greece or other countries.

The means of promoting art will be entertainment and events such as concerts, exhibitions, festivals and educational events, such as courses, workshops, seminars, lectures etc.

The company Samart is open to working with individuals, operators, or groups – who have like-minded ideas of art promotion – to co-organise events.

Advertisement