Μαθήματα ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ & ΤΑΙ ΤΣΙ – από 24 Οκτωβρίου

CHI KUNG & TAI CHI με την 

Βανέσσα ΄Οουεν- Βουρλιώτη

Κάθε Σάββατο πρωί από 24 Οκτωβρίου 2015, μαθήματα  CHI KUNG και TAI CHI

Α) 10.00 – 11.00  (για νέους μαθητές) CHI KUNG

Β)  11.00 – 12.00  (για προχωρημένους μαθητές) CHI KUNG

Γ)  12.00  – 13.00  TAI CHI (για προχωρημένους μαθητές του CHI KUNG) Continue reading