Χορωδία

Στα πλαίσια του Προγράμματος Μουσικής Εκπ/σης λειτουργούν δύο τμήματας χορωδίας:

  • Εφηβικό Τμήμα Χορωδίας με ηλικίες Γυμνασίου-Λυκείου και
  • Παιδικό Τμήμα Χορωδίας για μικρότερες ηλικίες (Γ’ ως Στ’ τάξεις Δημοτικού).

Διδασκαλία – Διεύθυνση: Γιώργος Κουμαραδιός Continue reading

Advertisements