ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ, για ενήλικες – από Νοεμβριο ’16 (για 3 μήνες)

Print

Εικαστική θεωρία και πράξη

    Η ζωγραφική σαν τρόπος έκφρασης,  μέσα από τεχνικές σχεδίου και χρώματος αλλά και μέσα από την ουσιαστική κατανόηση του τι είναι ζωγραφική, πως αποδίδω το θέμα μου, τι υλικά χρησιμοποιώ, τι γινόταν σε διαφορετικές περιόδους στην ιστορία της τέχνης,  ποια ήταν τα κινήματα ζωγραφικής και μέσα από ποιες ανάγκες προέκυψαν;

Στο εργαστήριο θα ασχοληθούμε:

 • Με τη σύνθεση,  τοποθέτηση του θέματος στο χαρτί.
 • Το σχέδιο,  σύγκριση αναλογιών,  ποιότητα γραμμής.
 • Φωτοσκίαση,  πως αποδίδουμε τον όγκο, η ποιότητα των γκρίζων και η     σχέση του με το χώρο.
 •  Χρώμα,  ανάλυση, χρωματικές φόρμες.
 • Την τεχνική και τις δυνατότητες διαφορετικών υλικών.
 • Με το ελεύθερο θέμα και με τον τρόπο που αποδίδουμε την ιδέα μας σε μία επιφάνεια.
 • Με μικτές τεχνικές έκφρασης μέσα από το συνδυασμό διαφορετικών υλικών.

  Το εργαστήριο θα πλαισιώνεται από προβολές και συζητήσεις, που θα αφορούν κινήματα ζωγραφικής σε διαφορετικές περιόδους, όπως ο εξπρεσιονισμός, η εννοιολογική τέχνη, η λαϊκή ζωγραφική κλπ, διαδικασία απαραίτητη, για την βαθύτερη κατανόηση σχετικά με το τι είναι έκφραση και τι ζητάει ο καθένας από αυτή.

  Το εργαστήριο διοργανώνεται από τη σαμαρτ με την επιμέλεια του Μαυρομμάτη Βαγγέλη, απόφοιτου της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας.

Διάρκεια σεμιναρίου 3 μήνες (12 τρίωρες συναντήσεις). Κάθε Σάββατο 10.00 – 13.00. Έναρξη Σάββατο 26 Νοεμβρίου . Δηλώσεις συμμετοχής ως την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου

Κόστος 45 ευρώ ανά μήνα

Το σεμινάριο θα γίνει στην αίθουσα  Samos Yoga Shala (4 χλμ Σάμος-Πυθαγορείου)

Τηλέφωνα επικοινωνίας για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:

Μαυρομμάτης Βαγγέλης:  6987522004

 

Visual arts theory and practice

    Painting as a way of expression through drawing and color techniques and through the fundamental understanding of what painting is, how to express a subject, what materials to use, how was it done in different periods of art history, which were the painting movements and because of what needs did they emerge?

The workshop will address:

 • Composition, placing the subject on the paper.
 • Drawing, perspective, line quality.
 • Shading technique, how to express volume, the quality of gray and its relationship with the space.
 •  Color, resolution, color forms.
 • Techniques and capabilities of different materials.
 • Free theme and the way we attach our idea to a surface.
 • Mixed expression techniques through the combination of different materials.

  The workshop will be accompanied by screenings and discussions, dealing with art movements in different periods, such as expressionism, conceptual art, folk paintings etc., a process necessary for a deeper understanding of what expression is and what each of us wants from it.

  The workshop is organized by samart and lead by Vangelis Mavromatis, graduate of the School of Fine Arts.

Workshop Duration 3 months (12 three-hour meetings). Every Saturday 10.00 am – 1.00 pm. Start: 26th of November. Comissions untill Wednesday 23th of November

Costs EUR 45 per month

The seminar will take place in Samos Yoga Sala (4klm Samos – Pythagorion)

Telephones for information and enrollment:

Mavromatis Vangelis: 6987522004

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s