ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2016-2017

Print

Το Πρόγραμμα Μουσικής Εκπ/σης της “σαμart” διανύει το Τρίτο Έτος συνεχούς παρουσίας και απευθύνεται σε μικρούς και μεγάλους που ενδιαφέρονται να εκφραστούν μέσω της μουσικής, να μάθουν την τέχνη εκτέλεσης κάποιου μουσικού οργάνου, να συμμετέχουν σε συναυλίες και μουσικά σύνολα και να επικυρώσουν, εφόσον το επιθυμούν, τις σπουδές τους μέσα από τη διαδικασία εξετάσεων σε συνεργασία με το Ωδείο “Ορφείο” Αθηνών. Τα τμήματα που λειτουργούν είναι τρία:

Α. Τμήμα κλασικής μουσικής

Άμεσα προσφερόμενα μαθήματα:

 • Βιολί – Τάξη Ελένης Περρή
 • Βιόλα – Τάξη Ελένης Περρή
 • Πιάνο  – Τάξεις Νάντιας Μπαντούρα, Γεωργίας Σεργίου, Μαρίας Μπαρμπάκη
 • Κιθάρα κλασική – Τάξη Κώστα Παπαγεωργίου
 • Φλαμένκο κιθάρα – Τάξη Κώστα Παπαγεωργίου
 • Μονωδία – Τάξη Δήμητρας Τσακανιά
 • Μουσικοκινητική, Προθεωρία, Θεωρία Ι-ΙΙΙΑρμονία Ι-ΙΙΙ, Ιστορία Μουσικής Ι-ΙΙ, Μορφολογία Μουσικής. 
 • Ειδικό Αρμονίας

Μαθήματα κατόπιν συμπληρώσεως τάξεως:

Τα παρακάτω μαθήματα απαιτούν ικανό αριθμό ατόμων προκειμένου να ανοίξει η Τάξη δεδομένου ότι οι καθηγητές έρχονται από Αθήνα:

 • Βιολοντσέλο
 • Κοντραμπάσο
 • Φλάουτο
 • Κλαρινέτο
 • Σαξόφωνο

Για τα παραπάνω μουσικά όργανα γίνεται εγγραφή και οι υποψήφιοι μπαίνουν σε λίστα αναμονής. Μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 7 μαθητών ανά καθηγητή, ανοίγουν οι τάξεις. Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν μαθήματα το ποσό της εγγραφής επιστρέφεται.

Β. Τμήμα σύγχρονης μουσικής 

 • Ηλεκτρική κιθάρα ­– Τάξη Χρήστου Φάκα
 • Aκουστική κιθάρα – Τάξη Χρήστου Φάκα, Κώστα Παπαγεωργίου
 • Ηλεκτρικό μπάσο – Τάξη Χρήστου Φάκα
 • Ντραμς – Τάξη Τάσου Παλλουότολο

Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν χρήσης αίθουσας «προβάδικου» και του τεχνικού εξοπλισμού της για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση των καθηγητών, καθώς και σύσταση ροκ σχημάτων για την πραγματοποίηση συναυλιών.

Γ. Τμήμα παραδοσιακής & λαϊκής μουσικής

 • Λαούτο (στεριανό) – Τάξη Κώστα Παπαγεωργίου
 • Ούτι – Τάξη Κώστα Παπαγεωργίου
 • Σαντούρι – Τάξη Κυριάκου Μαυρίκη
 • Κιθάρα λαϊκή – Τάξη Κώστα Παπαγεωργίου
 • Μπουζούκι – Τάξη Κώστα Μητσού
 • Βιολί παραδοσιακό – Θα ανακοινωθεί

Αναλυτικές πληροφορίες:

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα εκμάθησης οργάνου των αρχάριων και των τριών τμημάτων είναι διάρκειας 45 λεπτών μία φορά την εβδομάδα και ατομικά. Για τους πολύ μικρούς μαθητές είναι διάρκειας 25 λεπτών δύο φορές την εβδομάδα.

Τα μαθήματα Θεωρητικών είναι διάρκειας από μία ως μιάμιση ώρα (εξαρτάται το επίπεδο) μία φορά την εβδομάδα και ομαδικά. Θα πραγματοποιηθούν αν συμπληρωθεί τμήμα με τουλάχιστον 5 μαθητές. Μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι σπουδαστές όλων των μουσικών οργάνων αλλά και όσοι ενδιαφέρονται μόνο για αυτά.

Τα μαθήματα Θεωρητικών και η συμμετοχή στα σύνολα είναι δωρεάν για όλους τους σπουδαστές μουσικών οργάνων και των τριών τμημάτων.

Μουσικά σχήματα

Οι σπουδαστές του Προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν στα παρακάτω μουσικά σχήματα του Προγράμματος χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση:

 • Χορωδία Μουσικού Προγράμματος (Παιδικό και Εφηβικό Τμήμα)
 • Ροκ μπάντα
 • Σύνολα μουσικής δωματίου
 • Παραδοσιακό σχήμα

Το σχήματα είναι υπό διαμόρφωση με βάση τη ζήτηση και το επίπεδο των σπουδαστών. Εκτός από το Εφηβικό Τμήμα της Χορωδίας του Μουσικού Προγράμματος (Υπεύθυνος: Γιώργος Κουμαραδιός) το οποίο ήδη λειτουργεί, από φέτος θα λειτουργήσει και Παιδικό για ηλικίες Γ’ ως ΣΤ’ Δημοτικού. Περισσότερες πληροφορίες για τη χορωδία εδώ.

Εγγραφή στο πρόγραμμα – Πληροφορίες

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην πόλη της Σάμου.

Εγγραφές και μαθήματα από 1 Σεπτεμβρίου.

Μαθήματα Θεωρητικών και Μουσικοκινητικής από 1 Οκτωβρίου.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται με τη συμπλήρωση αίτησης και καταβολής ποσού εγγραφής και δίδακτρα πρώτου μήνα. Με την εγγραφή οι σπουδαστές παραλαμβάνουν ένα δελτίο με το οποίο έχουν έκπτωση ή δωρεάν συμμετοχή στις συναυλίες που οργανώνει η “σαμart”.

Εγγραφές νέων μαθητών μπορούν να γίνουν σε όλη τη  διάρκεια του προγράμματος.

Οι εγγραφές γίνονται στην πρώτη αίθουσα δεξιά (αίθουσα ΦΟΣ) στο Μαλαγάρι Σάμου. Για την πρώτη εβδομάδα: Πέμπτη 1/9 και Παρασκευή 2/9. Για τον υπόλοιπο Σεπτέμβρη: κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Ώρες λειτουργίας Γραμματείας για εγγραφές: 18.00-20.00. Για τον Οκτώβρη: Τετάρτη 17.00-20.00 & Σάββατο 10.30-13.30

Περισσότερες πληροφορίες  στο τηλέφωνο: 6949760538 ή  από κοντά τις παραπάνω ώρες και ημέρες εγγραφών.

Samart’s  Music Educational Programme now in its third year of continuous presence and still aimed at children and adults wishing to express themselves through music, learn to play a musical instrument, participate in concerts and ensembles, and having their studies confirmed through the examination process in collaboration with the Conservatory “Orfeio” Athens. The departments on offer are three:

 Α. Department of Classical Music

Courses:

 • Violin – Class: Heleni Perri
 • Viola – Class: Heleni  Perri
 • Piano – Class: Nadia Bandura, Georgia Sergiou, Maria Barbaki
 • Classical Guitar – Class:  Kostas Papageorgiou
 • Flamenco Guitar – Class:  Kostas Papageorgiou
 • Monody – Class (singing technique): Dimitra Tsakania
 • Music and Pretheory, Theory I-III I-III Harmony, Music History I-II, Music Morphology

The following courses require a certain number of participants in order to open the class because the teachers come from Athens:

 • Cello
 • Contrabass
 • Flute
 • Clarinet
 • Saxophone

For these instruments the candidate participants will be noted on a waiting list. Once the required number of seven students per teacher is reached, classes start.

B. Department of Modern Music

 •  Electric guitar – Class: Christos Fakas
 • Acoustic guitar – Class: Christos Fakas,  Costas Papageorgiou
 • Electric bass – Class: Christos Fakas
 • Drums – Class: Tassos Pallouotolo

There is the possibility of free use of  rehearsal space  and technical equipment for the participants in the program under the guidance of teachers and forming of rock bands  to perform concerts.

 C. Department of Traditional and Folk Music

 •  Lute (mainland) – Class: Kostas Papageorgiou
 • Outi – Class: Kostas Papageorgiou
 • Zither – Class: Kyriakos Mavrikis
 • Guitar folk – Class: Kostas Papageorgiou
 • Bouzouki – Class: Kostas Mitsos
 • Violin traditional – To be announced

Detailed information:

 The lessons

 The instrument lessons for beginners of all three departments  have a duration of  45 minutes once a week and are performed  individually. For very young students class lasts 25 minutes twice a week.

 The Theoretical courses lasts from one to one and a half hour (depending on the level) once a week and are performed in a group, if there are at least 5 students

Lessons Theoretical and participation in totals are free for all students of musical instruments and the three segments.

 Music bands

Students of the programme may participate in the following ensembles at no additional charge:

 •  Choir (Child and Adolescent Department)
 • Rock band
 • Chamber ensembles
 • Traditional Music Bans

Above mentioned groups are shaped according to  interest and student level. Besides the Teenage Choir (Director: George Koumaradios) already running, this year a children’s choir will be formed.

 Registration Program – Information

Classes take place in the city of Samos.

Applications  and courses starting September 1.

Courses in Theory and Music starting  October 1.

 Registration in the program is made by completing an application and paying the registration fee and the first month tuition. Upon registration, students receive a voucher giving discounts or free entry to concerts organized by samart.

 Registration of new students can be made throughout the program.

 Enrolment in the space of FOS (first door from right) in ex Mavrogeneio School – Malagari, Samos. For the first week: Thursday 1/9 and Friday 2/9. For the rest of September: every Monday, Wednesday and Friday. Secretariat opening hours registration: 18.00-20.00. For October: Wednesday 17.00-20.00 & Saturday 10.30-13.30.

 More information by phone: 6949760538 or these hours and days of enrollment.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s