Μαθήματα ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚ & ΤΑΙ ΤΣΙ – από 24 Οκτωβρίου

CHI KUNG & TAI CHI με την 

Βανέσσα ΄Οουεν- Βουρλιώτη

Κάθε Σάββατο πρωί από 24 Οκτωβρίου 2015, μαθήματα  CHI KUNG και TAI CHI

Α) 10.00 – 11.00  (για νέους μαθητές) CHI KUNG

Β)  11.00 – 12.00  (για προχωρημένους μαθητές) CHI KUNG

Γ)  12.00  – 13.00  TAI CHI (για προχωρημένους μαθητές του CHI KUNG)

Μηνιαία δίδακτρα 32 ευρώ κατ άτομο για κάθε ένα από τους παραπάνω κύκλους,  60 ευρώ  για τους δυο Β και Γ.

Ο χώρος των μαθημάτων:  πόλη της Σάμου, Γυμναστήριο – Κεντρο Αισθητικής “Dermaform”, Αγ. Πελαγία,  θέση Περιβόλια.

Συμμετοχές και πληροφορίες στο τηλέφωνο  6972/643007  Βανέσσα Οουεν Βουρλιώτη (και 6945/895221  Μαριάννα Νίλσεν)   και στο email samosartcompany@gmail.com

CHI KUNG & TAI CHI

Lessons in Vathi with Vanessa Owen-Vourlioti

Saturdays from 24th October 2015

10.00  –  11.00   CHI KUNG for beginners

11.00  –  12.00  CHI KUNG for more advanced students

12.00  – 13.00   TAI CHI for students with Chi Kung experience

Monthly fees: 32 euros for 1 class, 60 euros for 2 classes

Venue:Gymnasium and Beauty Centre “Dermaform” Agia Pelagia, Perivolia, Vathi, Samos

Registration and information: 6972/643007 Vanessa Owen-Vourlioti, samoschikung@gmail.com

6945/895221  Marianna Nielsen, samosartcompany@gmail.com,

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s