ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2015-2016 / ANNUAL MUSIC EDUCATION PROGRAMME 2015-2016

Print

ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Μετά την επιτυχημένη υλοποίηση του Προγράμματος Μουσικής Εκπαίδευσης την περσινή περίοδο, το Πρόγραμμα θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά (Σεπτέμβριος 2015 – Ιούνιος 2016) βελτιωμένο και εμπλουτισμένο με νέα αντικείμενα. Φέτος, θα λειτουργήσουν τρία τμήματα με διπλωματούχους και καταξιωμένους καθηγητές από την Αθήνα και τη Σάμο. Παρακάτω ακολουθούν τα προσφερόμενα μαθήματα και τα ονόματα των καθηγητών:

Α. Τμήμα κλασικής μουσικής

 • Βιολί – Τάξη Ελένης Περρή
 • Βιόλα – Τάξη Ελένης Περρή
 • Βιολοντσέλο* – Τάξη Γιάννη Μαλλιόπουλου
 • Κοντραμπάσο* – Τάξη Γιάννη Μαλλιόπουλου
 • Κλαρινέτο* – Τάξη Φίλανδρου Κάρρα
 • Σαξόφωνο* – Τάξη Φίλανδρου Κάρρα
 • Πιάνο           Τάξεις Νάντιας Μπαντούρα, Μαριάννας Μπαρούτα, Μαρίας Μπαρμπάκη
 • Κιθάρα κλασική – Τάξη Κώστα Παπαγεωργίου
 • Μονωδία      Τάξη Δήμητρας Τσακανιά
 • Μουσικοκινητική, Προθεωρία, Θεωρία Ι, Θεωρία ΙΙ, Θεωρία ΙΙΙ, Αρμονία Ι, Αρμονία ΙΙ, Αρμονία ΙΙΙ, Ιστορία Μουσικής Ι

Για τα όργανα σημειωμένα με αστερίσκο (βιολοντσέλο, κοντραμπάσο,  κλαρινέτο, σαξόφωνο) υπάρχει ελάχιστος αριθμός μαθητών προκειμένου να ανοίξουν οι τάξεις. Σε αυτά τα όργανα γίνεται εγγραφή και οι υποψήφιοι μπαίνουν σε λίστα αναμονής. Μόλις συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 7 μαθητών ανά καθηγητή, ανοίγουν οι τάξεις (π.χ. 5 μαθητές στο βιολοντσέλο και 2 στο κοντραμπάσο, σύνολο 7 για τον καθηγητή βιολοντσέλου και κοντραμπάσου). Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθούν μαθήματα το ποσό της εγγραφής επιστρέφεται.

Β. Τμήμα σύγχρονης μουσικής (ροκ και ποπ)

 • Ηλεκτρική κιθάρα ­– Τάξη Χρήστου Φάκα
 • Aκουστική κιθάρα – Τάξη Χρήστου Φάκα, Κώστα Παπαγεωργίου
 • Ηλεκτρικό μπάσο – Τάξη Χρήστου Φάκα
 • Ντραμς – Τάξη Γιώργου Λιβανού
 • Cajon – Τάξη Γιώργου Λιβανού

Υπάρχει δυνατότητα δωρεάν χρήσης αίθουσας «προβάδικου» και του τεχνικού εξοπλισμού της για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα υπό την καθοδήγηση των καθηγητών, καθώς και σύσταση ροκ σχημάτων για την πραγματοποίηση συναυλιών.

Γ. Τμήμα παραδοσιακής & λαϊκής μουσικής

 • Λαούτο (στεριανό) – Τάξη Κώστα Παπαγεωργίου
 • Ούτι – Τάξη Κώστα Παπαγεωργίου
 • Σαντούρι – Τάξη Κυριάκου Μαυρίκη
 • Κιθάρα λαϊκή – Τάξη Κώστα Παπαγεωργίου
 • Μπουζούκι – Τάξη Κώστα Μητσού
 • Κρουστά (μπεντίρ, τουμπελέκι, ντέφι) – Τάξη Γιώργου Λιβανού
 • Βιολί παραδοσιακό – Θα ανακοινωθεί

Στο τμήμα αυτό εκτός από τα εβδομαδιαία μαθήματα θα γίνουν και κύκλοι σεμιναρίων με καταξιωμένους μουσικούς του Ελληνικού χώρου. Περισσότερες πληροφορίες προσεχώς.

Αναλυτικές πληροφορίες:

Τα μαθήματα

Τα μαθήματα εκμάθησης οργάνου και των τριών τμημάτων  είναι διάρκειας 45 λεπτών μία φορά την εβδομάδα και ατομικά. Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα στα όργανα:  βιολοντσέλο, κοντραμπάσο, κλαρινέτο, σαξόφωνο, τα οποία είναι διάρκειας 1 ώρας δύο ή τρεις φορές το μήνα (σαββατοκύριακα) λόγω της μετακίνησης των εκπαιδευτών από την Αθήνα και ατομικά ή σε γκρουπ 2 ατόμων (σε περίπτωση αυξημένης συμμετοχής). Τα μαθήματα αυτά θα ξεκινήσουν όταν και εφόσον συμπληρωθούν 7 υποψήφιοι μαθητές ανά καθηγητή. 

Τα μαθήματα Θεωρητικών είναι διάρκειας 75 λεπτών (η Προθεωρία μία ώρα) μία φορά την εβδομάδα και ομαδικά. Θα πραγματοποιηθούν αν συμπληρωθεί τμήμα με τουλάχιστον 5 μαθητές. Μπορούν να τα παρακολουθήσουν οι σπουδαστές όλων των μουσικών οργάνων αλλά και όσοι ενδιαφέρονται μόνο για αυτά.

Μουσικά σχήματα

Οι σπουδαστές του Προγράμματος μπορούν να συμμετέχουν στα παρακάτω μουσικά σχήματα του Προγράμματος χωρίς επιπλέον οικονομική επιβάρυνση:

 • Χορωδία Μουσικού Προγράμματος (Νεανικό τμήμα)
 • Ροκ μπάντα
 • Σύνολα μουσικής δωματίου
 • Παραδοσιακό σχήμα

Το σχήματα είναι υπό διαμόρφωση με βάση τη ζήτηση και το επίπεδο των σπουδαστών εκτός από το Νεανικό Τμήμα της Χορωδίας του Μουσικού Προγράμματος (Υπεύθυνος: Γιώργος Κουμαραδιός) το οποίο ήδη λειτουργεί.

Εγγραφή στο πρόγραμμα – Πληροφορίες

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην πόλη της Σάμου.

Εγγραφές από 1 Σεπτεμβρίου.

Μαθήματα στα μουσικά όργανα κλασικού και σύγχρονου τμήματος από 15 Σεπτεμβρίου.

Μαθήματα θεωρητικών και μαθήματα του τμήματος παραδοσιακής μουσικής από 1 Οκτωβρίου.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται με τη συμπλήρωση αίτησης και καταβολής ποσού εγγραφής και δίδακτρα πρώτου μήνα.

Εγγραφές νέων μαθητών μπορούν να γίνουν σε όλη τη  διάρκεια του προγράμματος.

Οι εγγραφές γίνονται στην πρώην Μαυρογένειο Σχολή στο Μαλαγάρι Σάμου  Τετάρτη και Παρασκευή ώρες 18.00-20.00 & Σάββατο 10.00-12.00.

Περισσότερες πληροφορίες  στα τηλέφωνα: 6945995976, 6937274692, ή  από κοντά τις παραπάνω ώρες και ημέρες εγγραφών.

ANNUAL MUSIC EDUCATION PROGRAMME 2015-2016

After the successful implementation of the Music Education Program last year, the program will continue in the new school year (September 2015 – June 2016) improved and enriched with new subjects. This year there will be three departments with qualified and reputable music teachers from Athens and Samos . Here are the courses offered and the names of teachers:

I. Department of classical music

 • Violin – Eleni Perri
 • Viola – Eleni Perri
 • Cello * – Giannis Malliopoulos
 • Double bass * – Giannis Malliopoulos
 • Clarinet * – Filandros Karras
 • Saxophone * – Filandros Karras
 • Piano – Nadia Bandura, Marianna Barouta, Mary Barbaki
 • Monody (singing) – Dimitra Tsakania
 • Theory: Pre-theory, Theory I, Theory II, Theory III, Harmony I, Harmony II, Harmony III, Music History I

*For instruments marked with an asterisk (cello, double bass, clarinet, saxophone) a minimum number of pupils are needed in order to run classes. For these instruments candidates are being recorded and put on a waiting list. Once the required number of seven pupils per teacher is met, classes open (for example, 5 pupils for cello and 2 for double bass gives a total of 7 for the teacher of cello and double bass). If the 7 pupils are not reached and class not able to run, the subscription fee will be refunded.

II. Department of modern music (rock and pop)

 • Electric guitar – Christos Fakas
 • Acoustic guitar – Christos Fakas, Kostas Papageorgiou
 • Electric bass – Christos Fakas
 • Drums – Georgos Livanos
 • Cajon – Georgos Livanos

There is a possibility of free use of the space for “rehearsal” as well as its equipment for the participants in the program under the guidance of teachers, and of forming rock bands aiming at organizing concerts.

III. Department of Traditional Music

 • Lute(Laouto) – Kostas Papageorgiou
 • Outi – Kostas Papageorgiou
 • Zither(Santouri) – Kyriakos Mavrikis
 • Guitar – Kostas Papageorgiou
 • Bouzouki – Kostas Mitsos
 • Violin – To be announced
 • Percussion (bedir, toubeleki, tambourine) – Georgos Livanos

In this section, except for weekly classes will be seminars and courses with renowned musicians. More information coming soon .

Detailed information:

The lessons

The instrumental lessons of all three departments lasts 45 minutes once a week and individually. Exceptions are classes in instruments: cello, double bass, clarinet, saxophone, which are one 1 hour two or three times a month (weekends) due to the transport of instructors from Athens, individually or in groups of two persons (in case of increased participation ). These courses will start when the number of seven candidate students per teacher is reached.

The theoretical courses are 75 minutes (the Pre-theory one hour) once a week and in groups. They will be running if a minimum of 5 students in a class is reached. Students of all classes may join the theoretical courses

Music bands

Students of the program can participate in the programs following ensembles at no additional charge:

 • Music Program Choir (Youth Section)
 • Rock band
 • Music ensembles
 • Traditional band

The schemes are being developed based on demand and the level of the students, except the music programs Youth Department Choir (Director: Georgos Koumaradios) which is already running.

Registration – Information

Classes take place in Samos Town.

Registration starts September 1st.

Classes of classical and modern musical instruments teachings start from September 15.

Theory courses and classes of traditional music instruments teachings start from October 1.

Registration in the program is done by filling in the application form and payment of registration fee payment plus the first month tuition fee.

Registration of new students can be made throughout the program year.

Registration at formerly Mavrogeneios School in Malagari, Samos town, Wednesday and Friday hours 18.00-20.00, Saturday 10.00-12.00.

For more information: 6945995976, 6937274692  or in person at above mentioned hours and days of application.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s