Παιδικό δημιουργικό εργαστήρι για παιδιά 4-12 χρονών / Creative workshop for children 4-12 years old

Afisaki Samart

«Μια φορά κι έναν καιρό.»

Παιδικό  Δημιουργικό Εργαστήρι

Θεατρικό παιχνίδι –  Κινησιολογικός Αυτοσχεδιασμός

Στο εργαστήρι μας τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία ναδημιουργήσουν και να εκφραστούν χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτουν, το παιχνίδι, το λόγο, την κίνηση και κυρίως τη φαντασία. Μέσα από ομαδικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς και παιχνίδια ρόλων, θα γνωρίσουν καλύτερα τα δυνατά τους σημεία και θα συναντηθούν με  τους συνομηλίκους τους με έναν καινούριο τρόπο μακριά από το βάρος της επίδοσης και του ανταγωνισμού.

Οι μικροί μας πρωταγωνιστές θα ζωντανέψουν παραμύθια και ιστορίες, μαθαίνοντας ταυτόχρονα να αναγνωρίζουν τα συναισθήματά τους και να συνεργάζονται αρμονικά.

Το εργαστήρι βασίζεται στις αρχές της βιωματικής μάθησης, μια προσέγγιση που δίνει έμφαση στην εμπειρία και αντιλαμβάνεται το παιδί ως ένα όλον, όπου συναισθήματα, σκέψεις και τρόποι επικοινωνίας διαπλέκονται και ενισχύουν το ένα το άλλο.

 

Η πρώτη μας συνάντηση θα γίνει την Κυριακή 2 Νοεμβρίου, στις 17:30 στο Μεσαίο Καρλόβασι.
Το εργαστήρι θα πραγματοποιείται μια φορά την εβδομάδα για 8 συνολικά συναντήσεις, κάθε Σάββατο στις 11 το πρωί.
Το συνολικό κόστος θα είναι 60e, ενώ θα υπάρχουν ειδικές εκπτώσεις για αδέρφια.
Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα  6976827903 και 6909012410

“Once upon a time.”

 Creative workshop for children 4-12 years old

Theater games – Movement improvisation

 

During this workshop the children will have the opportunity to create and to express themselves using all the means at their disposal, games, reason, movement, and in particular imagination. Through group improvisation and role-playing games they will improve their understanding of their own strengths, and will meet with their peers in a new way, far from the weight of performance and competition.

Our young protagonists will bring alive fairy tales and stories, while learning to recognize their feelings and to cooperate in harmony.

The workshop is based on the principles of experience based learning, an approach that puts the emphasis on experience, and sees the child as a whole being, where feelings, thoughts and ways of communication intertwines and reinforce each other.

Our first meeting will be on Sunday, November 2, 5:30 pm in Middle Karlovasi.

The workshop will take place once a week forming a total of 8 Saturdays at 11 am.

The total cost is 60 E, with special discounts for siblings.

For registration and more information please contact at 6976827903 and 6909012410

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s