Νέος κύκλος “Tai Chi Chi Gung”

Ο επόμενος κύκλος μαθημάτων Τσι Γκουνγκ με τη Βανέσα Όουεν-Βουρλιώτη ξεκινάει την Τετάρτη 5 Μαρτίου στη σχολή Tang Soo Do στη Σάμο. Η διάρκεια είναι 7 εβδομάδες μέχρι 19 Απριλίου. Οι συναντήσεις θα γίνονται κάθε Τετάρτη πρωί, 10-11.30 Τσι Γκουνγκ (αρχάριοι και προχωρημένοι, σύνολο 50 ευρώ) και 11.00-12.30 (Ται Τσι, μόνο προχωρημένοι). Καν’τε κράτηση

The next Chi Kung course with Vanessa Owen-Vourliotes is starting in the School of Tang Soo Do, Samos town next Wednesday: Duration 7 weeks from 5th March until 19th April, every Wednesday morning, Chi Kung 10 -11 30 (new and experienced students, 50E total), & Tai Chi (only experienced students) 11-12 30. Pls. book your space.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s