Ταραντέλα και βαλκανικοί χοροί

“Tarantellando” – Χορεύοντας με τους Λαβύρινθους για ενήλικες από τον Γιώργο Πίττα.

             κάθε Σάββατο από  2 Φεβρουαρίου ως 23 Μαρτίου (8 συναντήσεις)

            Λέσχη Ερασιτεχνών Σάμου / πόλη της Σάμου

            ώρα 17.00 – 20.00

            τιμή συμμετοχής:  25 ευρώ το μήνα

περιορισμένος αριθμός συμμετεχόντων. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

            δηλώσεις συμμετοχών: 6983744415 , samosartcompany@gmail.com

Για τα μαθήματα, πέραν από την καθιερωμένη άνετη ένδυση, ο κάθε συμμετέχων θα πρέπει να έχει και ένα στρωματάκι γυμναστικής  καθώς και ένα μεγάλο φουλάρι.

Η Ταραντέλλα, Διονυσιακός Χορός πολύ διαδεδομένος στην Νότια Ιταλία, θεωρείται ο κατ’ εξοχήν χορός του υποσυνείδητου. Οφείλει το όνομα της στο θεραπευτικό τελετουργικό που εφαρμοζόταν στις αρχές του 17ου αιώνα στην περιοχή της Απουλίας με την συνοδεία του “Tamburello” για να συνέλθουν από το τσίμπημα της αράχνης Ταραντούλας .

Όπως οι αρχαίοι Έλληνες, που παρατηρώντας τις ρυθμικές κινήσεις των πλανητών και άστρων, τον θεωρούσαν έναν κοσμικό χορό, έτσι και οι συναντήσεις μας προσπαθούν να μεταδώσουν πέρα από την θεαματικότητα των κινήσεων και κοινωνικo-ιδεολογικά περιεχόμενα. Πράγματι η “κάθαρση” επιτυγχάνεται τόσο με τον κλασσικό Διονυσιακό όπως και με τον Ορφεο-Απολλωνικό τρόπο σαν μια λύση στην “προοδευμένη” καθημερινότητα μας.

Κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα διδαχθούν και παραδοσιακοί Βαλκανικοί χοροί καθώς και ομαδικές ασκήσεις σωματικής και ψυχικής αρμονίας .

Κεντρική ιδέα του σεμιναρίου είναι ότι οι παραδοσιακές τέχνες, γενικότερα, εκτός από ποικίλες μορφές εκφράσεων των προγόνων μας, είναι και ένας άμεσος  και αποτελεσματικός τρόπος για να γνωρίσεις και να ανα-γνωρίσεις. Ένα “όχημα” για την σε βάθος γνωριμία του άλλου απελευθερώνοντας πρώτα το σώμα μας και ξεπερνώντας έτσι τα “σύνορα” μας.

Ο Γιώργος Πίττας, ιδρυτής και πρόεδρος του Συλλόγου ΑΤΟΠΟΣ στην Νάπολη Ιταλίας ασχολείται με την DanzaMovimentoTerapia καθώς και με τους παραδοσιακούς χορούς της Ανατολικής Μεσογείου τα τελευταία 15 χρόνια. Στην Ιταλία, όπου κυρίως δραστηριοποιήθηκε, πραγματοποίησε και ακόμη σήμερα πραγματοποιεί σεμινάρια σε διάφορες πόλεις (Νάπολη, Μεσσήνη, Εολιοι νήσοι, Μπολόνια, Ρώμη, Μιλάνο, Παλέρμο, Κατανζαρο, κτλ). Επίσης μαζί με άλλους ειδικούς χρησιμοποίησε τους παραδοσιακούς χορούς και σαν εργαλείο τόσο εκπαίδευσης όσο και θεραπείας σε σχολεία, ομάδες  απεξάρτησης, ψυχιατρικά κέντρα κτλ.

Πολλαπλές είναι οι εμφανίσεις του τόσο στην Ιταλική όσο και στην Ελβετική τηλεόραση όσο και σε πανευρωπαϊκά σεμινάρια Μουσικοθεραπείας και Χοροθεραπείας.

“Tarantellando” – Dancing with mazes, for adults, by George Pittas.

What:    The tarantella, Dionysian dance very popular in Southern Italy, is considered the pre-eminent dance of the subconscious. It owes its name to the therapeutic ritual applied in the early 17th century in the region of Apulia with the accompaniment of “Tamburello” to recover from the bite of the tarantula spider.

Like the ancient Greeks observing the rhythmic movements of the planets and stars considering it all a cosmic dance, so our meetings will try to pass over the spectacular movements and their social-ideological contents. Indeed, the “cleansing” is achieved with the classic Dionysian as well as the Orpheum-Apollonian way as a solution to our “progressed” everyday life.

During the course you will also be taught traditional Balkan dances and group exercises for body and mental harmony.

Main idea of ​​the course is that the traditional arts in general, apart from forms of expressions of our ancestors, is a direct and effective way to meet and re-meet. A “vehicle” for an in-depth knowledge of the other, primarily releasing our body and thus overcoming the “borders” in us.

Who: George Pittas, founder and president of the Association ATOPOS in Naples Italy deals with DanzaMovimentoTerapia and the traditional dances of the Eastern Mediterranean over the last 15 years. In Italy, where he has mainly been active, he has done and still today runs seminars in various cities (Naples, Messina, Eolioi Islands, Bologna, Rome, Milan, Palermo, Catanzaro, etc). Also together with other specialists he has used the traditional dances as a tool for both education and treatment to schools, groups for addiction, psychiatric centers, etc.

When:      Every Saturday, 17.00 – 20.00 from 2 February to 23 March (8 times)

Where:     Amateurs` Club Samos / Samos Town

Admission:   Participation price: 25 euros per month

Limited number of participants. Priority list according to sign up time.

Registration request: 6983744415, samosartcompany@gmail.com

tarantella 1

tarantella 2

tarantella 3

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s