ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΑΙ ΤΣΙ ΚΟΥΝΓΚΜαθήματα ΤάιΤσιΤσι Κουνγκ  με τη Vanessa OwenΒουρλιώτη

Τάι Τσι Τσι Κουνγκ  είναι μια τέχνη της ενέργειας, μια θεραπευτική τέχνη. Είναι ένα σύστημα άσκησης  αναπτυγμένο στην Κίνα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Αποτελείται από αργές, απαλές κινήσεις, οι οποίες ενισχύουν τη σωστή ροή της ζωτικής ενέργειας στο σώμα. Όταν η ενέργεια ρέει σωστά, μας δίνει την φυσική ικανότητα να αποθεραπευτούμε  για όλη τη ζωή μας. Η άσκηση Τσι Κουνγκ  περιλαμβάνει τη χρήση της αναπνοής, των στάσεων και το μυαλό με τέτοιο τρόπο που προκαλείται η ισορροπημένη ενέργεια, μαζί με την εναρμόνιση του σώματος, του νου και του πνεύματος. Σχεδόν ο καθένας είναι σε θέση να κάνει αυτή τη μορφή του Τσι Κουνγκ.

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να φορούν χαλαρά, άνετα ρούχα και μαλακά επίπεδα παπούτσια.

Πότε: Τετάρτες ώρα 11 πμ., ξεκινώντας 5 Δεκ. 2012 και τελειώνοντας 13 Φεβ. 2013. Συνολικά 9 φορές (τις 2 εβδομάδες των Χριστουγέννων δεν θα γίνει μάθημα). Αρχάριοι 1 ώρα, προχωρημένοι 1 ½ ώρα, κάθε φορά.

Πού: Στην πόλη της Σάμου. Ο ακριβής τόπος θα ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες κατά τη δήλωση συμμετοχής.

Τιμή: 20 Ε μηνιαίως για αρχάριους και 25 Ε για προχωρημένους φοιτητές (συνολικά 40/50E).

Λίγα λόγια για τον εκπαιδευτή

Η Vanessa Owen-Βουρλιώτη ασκείται σε αυτή την τέχνη πάνω από 10 χρόνια. Κατά την περίοδο αυτή, έχει εκπαιδευτεί  σε διάφορα είδη Τσι Κουνγκ, καθώς επίσης  και στις εσωτερικές πολεμικές τέχνες Yang Tai Chi Chuan και Cheng Pa Kua Chang, που  συμπεριλαμβάνουν φόρμες άδειων χεριών και επίσης φόρμες όπλου. Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε εκθέσεις και διαγωνισμούς και είναι κάτοχος  πιστοποιητικών που αναγνωρίζουν την προσπάθεια και την ικανότητά της.  Δάσκαλος της είναι ο Sifu (που σημαίνει δάσκαλος) Αντώνης Γιαννούλης από τη Σχολή The Three Harmonies Kung Fu Association ( Βούλα, Αθήνα).

Συμμετοχή: Τηλ. 6972643007 (Vanessa) ή samosartcompany@gmail.com

TAI CHI CHI KUNG with Vanessa Owen-Vourlioti

Tai Chi Chi Kung (Qi Gong) is an energy art, a healing art. It is a system of exercise developed in China over thousands of years. Iτ consists of slow, smooth, gentle movements, which enhance the correct flow of vital energy in the body. When the energy flows correctly, it gives you the natural capacity to heal and strengthen yourself throughout your lifetime. Practising Qi Gong involves using breathing, postures and the mind in such a way, that causes the energy to be balanced, and harmonizing the body, mind and spirit. Almost anyone is able to do this form of Chi Kung.

Participants should wear loose, comfortable clothing and soft flat shoes.

When: Wednesdays at 11 o`clock starting 5th December, 2012 and finishing 13th of February, 2013. Totally 9 times (2 weeks in Christmas no lessons). Beginners 1 hour, advanced students 1 ½ hour.

Where: In Samos town. The exact place will be announced to participants upon booking.

Price: 20 E monthly for beginners and 25 E for advanced students (totally 40/50E).

Vanessa Owen-Vourlioti has been practising for over 10 years. During that time she has been trained in a variety of Chi Kung styles as well as the internal martial arts Yang Tai Chi Chuan and Cheng Pa Kua Chang, including both empty hand forms and also weapon forms. Furthermore, she has taken part in exhibitions and competitions, and is the owner of certificates recognising her effort and ability. Her teacher is Sifu (meaning teacher) Antonis Yiannoulis of The Three Harmonies Kung Fu Association (Voula, Athens).

Participation: Tel. 6972643007(Vanessa) or samosartcompany@gmail.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s