Φιλοσοφία και χαρακτηριστικά Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Μουσικής Εκπαίδευσης της σαμart αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των νέων (και όχι μόνο) σχετικά με τη μουσική και την εμπλοκή τους στην πρακτική της μουσικής τέχνης, όπως φαίνεται και από τους γενικότερους σκοπούς της ομάδας. Αφετηρία για το Μουσικό Πρόγραμμα υπήρξε η επίσκεψη – συναυλία εκπαιδευτικού περιεχομένου της Αθηναϊκής Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων (ΑΣΟΝ), τον Μάιο του 2014, για τα σχολεία και το ενήλικο κοινό της Σάμου. Ως προέκταση της εκδήλωσης αυτής και με επιθυμία να διαδοθεί η εκμάθηση μουσικών οργάνων κλασικής ορχήστρας και όχι μόνο, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε ένα Πρόγραμμα Σπουδών με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

  • Διδασκαλία μουσικών οργάνων διαφόρων ειδών μουσικής: Τμήμα Κλασικής Μουσικής – Τμήμα Σύγχρονης Μουσικής – Τμήμα Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής
  • Διδασκαλία Θεωρητικών Μουσικής
  • Δημιουργία μουσικών συνόλων (Ορχήστρες δωματίου, Χορωδία, Μοντέρνο και Παραδοσιακό Σχήμα) και διοργάνωση συναυλιών (καθηγητών και μαθητών)
  • Δυνατότητα πιστοποίησης των σπουδών σε συνεργασία με το Ορφείο Ωδείο Αθηνών μέσα από διαδικασίες εξετάσεων
  • Διοργάνωση σεμιναρίων στα πλαίσια του Προγράμματος
  • Οικονομικές συνδρομές
  • Υποτροφίες. Το Πρόγραμμα θέσπισε τον θεσμό των Υποτροφιών Μερικής ή Πλήρους φοίτησης προκειμένου είτε να στηρίξει σπουδαστές με διαπιστωμένο μουσικό ταλέντο είτε να προωθήσει τη διδασκαλία σπάνιων μουσικών οργάνων.

 

 

 

 

Advertisement